OsloHudlege Senter

Lesch-Nyhan syndrom Tagged Posts

Lesch-Nyhan syndrom - Oslo Hudlegesenter

Lesch-Nyhan syndrome er en sjelden arvelig sykdom som skyldes opphopning av urinsyre. Tilstanden ble først beskrevet av legene… https://goo.gl/R7Dr4W

continue reading..
1 readers |0 Comments|Reply
[]